SEMINÁŘ VEDOUCÍCH ŠKOLNÍCH JÍDELEN V KLATOVECH | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
SEMINÁŘ VEDOUCÍCH ŠKOLNÍCH JÍDELEN V KLATOVECH
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Seminář vedoucích školních jídelen v Klatovech

Dne 17.2.2018 proběhl na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Seminář vedoucích školních jídelen v Klatovech. Seminář zahájila vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová a jeho hlavní téma bylo zdravé stravování ve školních jídelnách zřizovaných městem Klatovy. Praktické ukázky zdravého stravování budou i pro veřejnost k vidění ale také k ochutnání na akci zvané „Zdravé jídlo ve zdravém městě“, která se uskuteční 24.2.2018 v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech.