DEN ZEMĚ | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
DEN ZEMĚ
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Den Země

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou ve čtvrtek 19. dubna 2018 Den Země. Akce se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126.

Všichni zúčastnění se sešli v Hostašových sadech, kde děti velmi pečlivě uklidily celý park a udělaly dobrou věc pro sebe i pro město a zároveň si uvědomily podstatu konání Dne Země. Akci přišli podpořit místostarosta Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová a ředitel Technických služeb města Klatov Peter Pošefka, který děti informoval o zajímavostech parku a poté je pozval na komentovanou prohlídku klatovských karafiátů.

Program pokračoval v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské, kde si pedagogové a studenti pod vedením Mgr. Jany Toušové připravili pro děti čtyři stanoviště. Děti měly možnost nahlédnout do skleníku s rostlinami, prohlédnout si zvířata, která se na škole chovají, vyslechnout přednášku o meteorologické stanici, zúčastnit se vědomostního kvízu a dozvědět se informace o klatovském útulku od jeho vedoucí Miloslavy Šeflové.

Akce se díky krásnému počasí a pestrému programu velmi vydařila a doufáme, že pro děti byla nejen zábavou ale i přínosem.

Více fotografií z akce naleznete zde:https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=185