VYCHÁZKA S INSTRUKTOREM NORDIC WALKING | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
VYCHÁZKA S INSTRUKTOREM NORDIC WALKING
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Vycházka s instruktorem Nordic walking

Pro všechny příznivce zdravého pohybu připravilo Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město v neděli 13. května 2018 komentovanou vycházku s holemi Nordic walking. V 9 hodin se účastníci sešli na Kolonádě, kde je přivítala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová. Poté následovala krátká instruktáž od fitness instruktora Jana Petrů, který seznámil přítomné se správným nastavením a užíváním holí, držení těla a stylem chůze. Přibližně pětikilometrová vycházka směřovala ke Spálenému lesu a zpět.

Fotografie z akce naleznete zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=187