TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Táhneme za jeden provaz

V rámci projektu Zdravého města Klatovy a ve spolupráci se Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194, se ve středu 27. června 2018 uskutečnil na hřišti na Vodojemu první ročník akce nazvané „Táhneme za jeden provaz“. Jak sám název napovídá, akce byla zaměřena na sblížení zdravých dětí s dětmi jakkoliv handicapovanými. Smyslem akce bylo přiblížit ostatním, jak vypadá svět handicapovaných, jak složité to v životě mají, ale že i přes to všechno dokážou plno věcí hravě zvládnout, umí se bavit, užívat si života a začlenit se do kolektivu ostatních dětí.

Akce byla zahájena v 9 hodin na hřišti na Vodojemu, kde všechny přítomné přivítali místostarosta města Klatovy Ing. Václav Chroust, 2. Místostarosta Ing. Martin Kříž, vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová, ředitel Základní školy Plánická Mgr. Karel Denk a ředitel Základní umělecké školy Klatovy Mgr. Jaroslav Pleticha. Žáci z Plánické základní školy připravili celkem 18 stanovišť. Úkoly spočívaly např. v hodu míčkem na plechovky, skákání přes provaz, kopnutí míče do brány, skládání puzzle a mnoho dalších. Děti si také měly možnost vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku.

Po celou dobu akce probíhal na pódiu velice zábavný a pestrý program. Své schopnosti a dovednosti měly možnost ukázat děti ze Základní školy Hálkova a děti i dospělí z Domova pro osoby se zdravotním postižením z Bystřice nad Úhlavou. Představil se pěvecký sbor „Prvňáčci“ ze Základní školy Čapkova, „Sněženky a machři“ ze Základní školy Masarykova, taneční kroužek „Radost“ z Mateřské školy Singerova vila a přestávky mezi vystoupeními krásnými písněmi vyplnila kapela „Kaňky“ ze Základní umělecké školy. O zaručený úsměv na tváři dětí i dospělých se postaral klaun a mim. Akci moderoval ředitel Základní umělecké školy Mgr. Jaroslav Pleticha společně s jednou ze svých žákyň.

Odkaz na fotogalerii zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=195

Odkaz na videoreportáž zde: https://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=15726