VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Voňavá adventní neděle

První adventní neděle letos připadla na 2. prosince 2018. Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech uspořádalo již tradiční a velmi příjemnou akci nazvanou „Voňavá adventní neděle“. V sále klatovské Střední zemědělské a potravinářské školy přivítala všechny přítomné vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová společně s panem ředitelem SŠZP Ing. Vladislavem Smolíkem a panem místostarostou Ing. Martinem Křížem.

Společně s dětmi zapálil pan místostarosta první adventní svíčku a následoval pestrý kulturní program. Pravou vánoční atmosféru naladil pěvecký sbor Fialky ze Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech a poté vystoupila známá herečka Eva Hrušková se Zdeňkem Rohlíčkem v zábavném pořadu „Legenda o hvězdě“. Nechyběly ani ti nejmenší v podání tanečního kroužku Radost z mateřské školy Národních mučedníků. Dále vystoupili mladí kytaristé z Domu dětí a mládeže a velkým přínosem pro nadcházející čas vánoc byly pro návštěvníky ukázky vánočního balení dárků od paní Martiny Šebestové Raiserové. Akci zakončila hodinovým koncertem dechová kapela Úhlavanka.

Celou akcí provázel moderátor Pavel Justich. Během akce mohli přítomní shlédnout a také si i vyzkoušet například pletení vánočky, zdobení perníčků, výrobu vánočních ozdob a dekorací z korálků či ze slámy. Děti mohly vyrábět vánoční ozdoby a řadu dalších vánočních dekorací.

Vánoce jsou časem splněných přání a to nejen těch nejmenších, ale je třeba myslet i na starší generace. Proto ani tento rok nechyběl tzv. „strom přání“, který byl letos věnován klientům žijících v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci“. Kdokoliv z přítomných měl možnost vybrat si ze stromu přání kartičku, na které je uvedeno jméno a věc, kterou si dotyčný přeje. Tímto všem, kteří dáreček zakoupili, velice děkujeme a jsme rádi, že jsou stále mezi námi dobrosrdeční lidé.

Videoreportáž z akce naleznete zde:https://www.sumavanet.cz/fr.asp?tab=snet&id=16297

Fotografie z akce ke shlédnutí zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=204