ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, TOLSTÉHO 765 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, TOLSTÉHO 765
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765

Fórum se uskutečnilo tentokrát pod vedením paní učitelky zdejší školy Mgr. Kateřiny Janovcové. Opět se diskutovalo u pěti stolů s vybranými žáky 5.-9. tříd v útulných prostorách školní knihovny. Žáci pracovali v pětičlenných skupinkách a navrhli celkem deset hlavních témat v oblasti "škola", které okomentoval ředitel školy Mgr. Vítězslav Šklebený a deset témat v oblasti "město", ke kterým se vyjádřil místostarosta města Klatovy Ing. Martin Kříž. U obou témat došlo také na zhodnocení výsledků z předešlého fóra. Na závěr proběhla diskuse pana místostarosty se žáky, které témata, týkající se města Klatov, velmi zajímala.

Více fotografií naleznete zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=206