DEN ZEMĚ | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
DEN ZEMĚ
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Den Země

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v pondělí 8. dubna 2019 Den Země. Akce se zúčastnili tři třídy 3. ročníků Základní školy Klatovy, Tolstého 765.

Děti se shromáždily v 8:30 hodin ve Vrchlického sadech, kde je přivítala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová. Poté žáci s velkým nadšením uklidily pečlivě celý park, což byla hlavní podstata konání Dne Země. Následně se děti přemístily do zahrady klatovských karafiátů, kde se jim věnoval ředitel Technických služeb města Klatov Peter Pošefka. Informoval je o původu, pěstování a zajímavostech klatovských karafiátů. Po zodpovězení několika kontrolních otázek děti získaly za odměnu malé kapesní kalendáříky a pohlednice s karafiáty.

Program pokračoval v areálu Střední školy zemědělské a potravinářské, kde si pedagogové a studenti pod vedením Mgr. Jany Toušové připravili pro děti šest stanovišť. Každá třída se rozdělila na dvě skupiny a v těchto skupinkách děti vyslechly přednášku o meteorologické stanici, prohlédly si traktor a ostatní zemědělské stroje, nahlédly do skleníku s rostlinami a se zvířaty, zúčastnily se vědomostního kvízu a viděly terárium s plazy. Akce se dětem i pedagogům díky pěknému počasí a pestrému programu velmi líbila.

Více fotografií z akce naleznete zde:https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=212