Diskuzní fórum Zdravého města Klatovy

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne 10. června 2019 Diskuzní fórum Zdravého města Klatovy. Konalo se již tradičně v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech a zúčastnilo se ho celkem 40 lidí. Akci zahájila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a koordinátorka Zdravého města Klatovy Ing. Alena Kunešová společně s místostarostou města Klatov a politikem Zdravého města Ing. Martinem Křížem. V úvodu fóra shrnul pan místostarosta loňské výsledky FZM a seznámil všechny přítomné, která témata se podařilo splnit a na čem se prozatím ještě pracuje. Dále Ing. Alena Kunešová představila diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin, kterými byly: Občan a úřad/ Životní prostředí/ Zdravý životní styl, volný čas, sport a kultura/ Stůl mladých/ Sociální problematika/ Školství a vzdělávání/ Podpora podnikání/ Doprava a bezpečnost občanů. '

Celé setkání moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Dana Diváková. Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Garanti jednotlivých skupin poté přítomným účastníkům představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti. Konečným hlasováním všech účastníků, při kterém měl každý dva hlasy, došlo k vyhodnocení celkem 14ti nejzásadnějších témat. Ta byla oté seřazena formou plebiscitu do seznamu tzv. "14P".

Tyto problémy budou předmětem ověřovací ankety. Anketní dotazník bude součástí červencového vydání Klatovského zpravodaje a bude ho možné vyzvednout i odevzdat v Informačním centru Vídeňská č. 66, či vyplnit elektronicky na webových stránkách města. S výsledky budou občané seznámeni opět v Klatovském zpravodaji a na internetových stránkách města Klatov. Doprovodným programem fóra byla tzv. pocitová mapa města. Účastníci označovali na mapě body, které byly odpověďmi na otázky typu „Kde se cítíte/necítíte bezpečně?“, „Kde jste na město hrdý?“, „Kde trávíte volný čas?“, „Kde je špatná dopravní situace?“. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Výsledky, se kterými budou občané následně seznámeni, zpracuje Univerzita Palackého v Olomouci. Po dobu celé akce bylo pro účastníky připraveno zdravé občerstvení.

 

Fotogalerie zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=217

Videoreportáž zde: https://www.youtube.com/watch?v=JY4qd2n83HQ