VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A MA21 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A MA21
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a MA21

Město Klatovy v rámci projektu Klatovy Zdravé město a MA 21 uspořádalo 7. října 2019 v budově Městského úřadu v Klatovech, v zasedací místnosti Vídeňská 66, vzdělávací seminář na téma „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“. Přednášejícím byla Ing. Dana Diváková. Cílem školení bylo vybavit účastníky teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti MA21, udržitelného rozvoje včetně zlepšování komunikace s veřejností. Semináře se zúčastnilo 10 lidí z řad úředníků, vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města Klatov.