PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ SENIORŮM V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ V KLATOVECH | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
PŘEDÁVÁNÍ DÁRKŮ SENIORŮM V DOMOVĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ V KLATOVECH
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Předávání dárků seniorům v Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech

V rámci projektu Zdravého města Klatovy proběhlo dne 12.12.2020 předání dárků seniorům pobývajících v Domově pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech. Strom přání s celkem 27 přáníčky byl již tradičně k vidění na akci Voňavá adventní neděle. Všichni přítomní měli možnost vybrat si ze stromu přáníčko, na kterém bylo uvedeno, co si konkrétní osoba přeje. Dárky byly do předem stanoveného datumu shromažďovány v informačním centru a poté všechny hromadně prostřednictvím zástupců odboru školství, kultury a cestovního ruchu doručeny do domova, kde byly slavnostně z rukou paní ředitelky oblastní charity a pracovnic domova seniorům předány.