Fórum mladých

V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 a ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech se dne 9. března  2020 uskutečnil první ročník  Fóra mladých. Akce se konala v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech od 10 do 12 hodin za účasti studentů všech čtyř klatovských středních škol.

Fórum moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Dana Diváková. Studenti pracovali a diskutovali v pěti tematických skupinách, kterými byly: Sport a volný čas, Kultura, Naše město, Moje škola, Životní prostředí. Zástupci jednotlivých skupin poté všem přítomným účastníkům představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejdůležitější v dané oblasti. Konečným hlasováním všech účastníků, při kterém měl každý dva hlasy, došlo k vyhodnocení celkem 10ti nejzásadnějších témat. K těmto tématům se na závěr vyjádřil místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž.