Barokní Klatovy

Oficiálním datem příchodu jezuitů do Klatov je 11. březen 1636. Jejich příchodu předcházela úspěšná činnost kazatele a misionáře P. Adalberta Chanovského z Dlouhé Vsi, který ve zdejším kraji působil asi od roku 1621.

V roce 1642 byla založena jezuitská kolej. Nedlouho poté začali jezuité i s výukou, postupně vzniklo latinské gymnázium a dokonce i seminář a díky nadacím mohli zdarma studovat i synové z nejchudších rodin, pokud projevili dostatečné nadání.  

Základní kámen ke stavbě nové jezuitské koleje (čp. 59) byl položen 13. dubna 1655.

V roce 1656 byla započata stavba kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, první mše se konala. 31. července 1675, o svátku sv. Ignáce z Loyoly. Další práce pokračovaly až do roku 1679.

V kryptách pod kostelem – klatovských katakombách – se začalo pohřbívat ihned po dokončení lodi kostela. První významné pohřby jsou zaznamenány k roku 1677, není však vyloučenou, že se zde pohřbívalo již dříve.

V letech 1692 – 1693 postavili jezuité v zahradě koleje seminář.

V roce 1723 byla dokončena budova nového gymnasia, pravděpodobně v létech 1729 - 1743 byla provedena úprava průčelí kostela, která je zřejmě právem připisována K. I. Dientzenhoferovi.

Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 připadl kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, gymnásium a další části komplexu městu Klatovy, v jezuitské koleji pak byla zřízena kasárna.

Jezuitská kolej je dnes propojena s kostelem skleněnou lávkou, tzv. prampouchem, který navrhla známá architektka Eva Jiřičná.

Podrobné informace naleznete na www stránkách spolku Klatovské katakomby 

Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Klatovy se staly centrem latinské vzdělanosti. Postupně vzniklo latinské gymnázium a dokonce i seminář a díky nadacím zde mohli zdarma studovat i synové z nejchudších rodin.
Ve čtvrtek 26. září 2019 byla na průčelí jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie navrácena sedmitunová a tři a půl metrů vysoká socha Panny Marie.