👍Milostivé léto 2024👍

 


Od 1. července do 30. listopadu 2024 probíhá oddlužovací akce Milostivé léto IV a navazuje na předchozí Milostivé léto I, II a III. Letošní akce umožňuje zbavit se výhodně dluhů na zdravotním pojištění. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2024 uhradí původní dlužné pojistné na zdravotním pojištění a splní další podmínky akce, penále a exekuční náklady jim budou odpuštěny.
Milostivé léto IV však platí pro dluhy u zdravotní pojišťovny, které jsou vymáhány v rámci daňové exekuce, nikoliv prostřednictvím soudního exekutora. Kompletní informace k Milostivému létu 2024 včetně návodu, jak akce využít, najdete zde:https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto nebo na webových stánkách příslušné zdravotní pojišťovny.

Bc. Michaela Kanická
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví