Memorandum o spolupráci - Město Klatovy a Mikroregion Šumava – západ

Dne 15.3.2018 podepsal starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr a koordinátor Mikroregionu Šumava – západ
Ing. Jaroslav Tachovský „Memorandum o spolupráci“.

Město Klatovy a Mikroregion Šumava – západ tímto vyjádřili zájem spolupracovat na koncepčním rozvoji cestovního ruchu v souladu s rozvojovými dokumenty obou partnerů. Obě strany mají zájem spolupracovat zejména v aktivitách koordinace vzájemně propojených aktivit rozvoje cestovního ruchu, marketingu a propagaci obou území a spolupráci na projektech financovaných z prostředků Evropské unie a z rozpočtů ČR a Plzeňského kraje.