Stanovisko města Klatovy k dopisu Filmové akademie Miroslava Ondříčka

Stanovisko města Klatovy k dopisu Filmové akademie Miroslava Ondříčka

 

V minulých dnech obdrželi obyvatelé Horažďovického předměstí dopis od Filmové akademie Miroslava Ondříčka. Tímto dopisem jim bylo oznámeno, že ve dnech 3.-9.4.2018 proběhne ve zmiňované lokalitě (konkrétně na adrese K Zaječímu vrchu 737) natáčení studentského filmu s tím, že film vzniká pod záštitou města Klatovy a je nahlášen na městském úřadě. Zároveň Filmová akademie informuje, že v tomto období může dojít k nárůstu hluku v nočních hodinách, včetně použití pyrotechniky.

 

Město Klatovy se velmi důrazně ohrazuje proti znění tohoto dopisu.

                

Filmová akademie požádala město Klatovy o výjimku z nočního klidu (požadavek byl na jeho zkrácení do 03:00 h každý den ve výše uvedeném termínu). Zastupitelstvo města na zasedání 27.3.2018 nevyhovělo této žádosti, tzn. že noční klid v uvedených dnech začíná ve 22 h.

Zároveň nikdo z představitelů města Klatovy nepřevzal nad filmem záštitu.

 

Obyvatele této lokality žádáme, aby v případě narušení veřejného pořádku v souvislosti s natáčením filmu neváhali kontaktovat městskou policii (tel. 376 347 207 nebo 156).

 

Ing. Milan Jarošík

tajemník MěÚ