Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2017

V rámci slavnostního setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel dne 17.4.2018, na Pražském hradě, starosta města Mgr. Rudolf Salvetr převzal Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2017. Město Klatovy bylo vyhlášeno krajským vítězem.

Realizované stavby z programu regenerace v roce 2017:

Oprava fasády na objektu č. p. 139/I., Krameriova ul.

Stavební úpravy střešního pláště a práce související na objektu č. p. 138/I., Krameriova ul.

Oprava komínů na objektu č. p. 59/I., Balbínova ul.

Další významné akce v MPZ:

Objekt radnice č. p. 62 – restaurování maleb ve vestibulu a restaurování vstupních dveří

Revitalizace Vrchlického sadů

Stavební úpravy č. p. 7, Pavlíkova ul.

Vycházkový okruh městem