KLATOVY A OKOLÍ : KLATOVY - CHAM - 25 LET PARTNERSTVÍ

Czech • Deutsch • English

Klatovy - Cham - 25 let partnerství

Ve středu 20. června 2018  proběhlo na klatovské radnici přátelské setkání představitelů měst Klatovy a německého Chamu při příležitosti oslav 25 let partnerství obou měst. Starosta města Klatov Mgr. Rudolf Salvetr vyjádřil veliké díky všem, kteří stáli u zrodu tohoto partnerství nebo o něj po celých dvacet pět let pečovali a dodnes pečují, zvláště pak bývalému chamskému starostovi Leo Hackenspielovi, současné starostce Karin Bucher a bývalým starostům Klatov panu Janu Vránovi a Karlu Mrázovi. Rudolf Salvetr a Karin Bucher svými podpisy utvrdili význam a náplň dlouholeté partnerské smlouvy.

  
  
  

  

  

Více fotek naleznete zde