KLATOVY A OKOLÍ : 25. MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL KLATOVY 2018 - SLAVNOSTNÍ PŘIJETÍ NA KLATOVSKÉ RADNICI

Czech • Deutsch • English

25. mezinárodní folklórní festival Klatovy 2018 - slavnostní přijetí na klatovské radnici

V sobotních dopoledních hodinách slavnostně přivítal na klatovské radnici pan starosta Mgr. Rudolf Salvetr s pány místostarosty Ing. Václavem Chroustem, Ing. Martinem Křížem a panem tajemníkem Ing. Milanem Jarošíkem zástupce sedmi folklórních souborů.

 

Letošního ročníku se krom českých souborů zúčastnily soubory ze Slovenska, Polska, Estonska a Argentiny.

Velké poděkování za přípravu celého festivalu patří skvělému organizačnímu týmu pod vedením slečny Denisy Valentové.