KLATOVY A OKOLÍ : STANOVISKO MĚSTA KLATOVY K VÝSTAVBĚ JATEK V AREÁLU BÝV. MASOKOMBINÁTU

Czech • Deutsch • English

Stanovisko města Klatovy k výstavbě jatek v areálu býv. masokombinátu

Město Klatovy se důrazně distancuje od zpráv, které na sociálních sítích obviňují město, že s jeho tichým souhlasem vzniká černá stavba vjezdu do objektu bývalého masokombinátu.

Město Klatovy se již 4 roky všemi dostupnými prostředky brání vzniku této stavby.

V průběhu září 2019 firma upravila pozemek do současné podoby (obrubníky, štěrk), aniž by v souladu s podmínkami přizvala správce sítí (Technické služby města Klatov jako správce veřejného osvětlení + ČEZ).

V danou chvíli má město Klatovy podány 3 žaloby včetně uložení povinnosti uvést pozemek do předešlého stavu a uložení povinnosti zdržení se jakýchkoli stavebních zásahů do tohoto pozemku.

 

Ing. Milan Jarošík

tajemník MěÚ