Hlavní cena v soutěži Památka Plzeňského kraje v kategorii "stavby"

Město Klatovy získalo 10.12.2019 hlavní cenu v soutěži Památka Plzeňského kraje v kategorii "stavby" za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky v roce 2019 - JEZUITSKÁ KOLEJ, tj. obnovu jezuitského refektáře a jeho přeměnu na víceúčelové společenské centrum.