Tisková zpráva po zasedání Bezpečností rady města 10.3.2020

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR jsou s účinností od 11. března 2020 uzavřeny všechny klatovské základní školy do doby odvolání tohoto opatření. Mateřské školy zůstávají v provozu a bude v nich probíhat zvýšena hygienizace prostor.

S okamžitou platností jsou zrušeny kulturní akce v Městském kulturním středisku a filmová představení v kině Šumava. Zároveň je zrušeno i vítání občánků, které mělo proběhnout 11. a 18. března 2020.

Smuteční obřady zůstávají v platnosti s tím, že doporučujeme zvážení počtu zúčastněných.

Plavecký bazén zůstává v souladu s postupem vlády ČR týkající se obdobných zařízení v provozu.

Případné další informace a opatření budou průběžně aktualizována na webu a FB města. Zároveň doporučuji sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví ČRStátního zdravotního ústavu.