Tisková zpráva po poradě s řediteli základních škol 10.3.2020

Vzdělávání žáků po dobu uzavření škol bude probíhat dle individuálních rozhodnutí ředitelů škol v závislosti na době trvání přijatých opatření.

Školní jídelny a sportovní zařízení škol zůstávají v souladu s vládními opatřeními v provozu pro veřejnost. Akce přesahující počet účastníků 100 budou okamžitě zrušeny.

Žádosti o ošetřovatelské volno pro rodiče dětí do 10 let bude vydávat vedení jednotlivých škol.

Lyžařské výcviky žáků, které již byly zahájeny, nejsou po dohodě s hygieniky zrušeny a skončí v pátek 13. března 2020. Další již zahájeny nebudou.