Informace po zasedání Krizového štábu města dne 12.3.2020

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, je vyhlášen od 12. března 2020 14:00 hodin pro celé území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav na dobu 30 dnů.

Místní opatření:

1) Technické služby města Klatov

- krytý plavecký bazén – uzavřen s účinností od pátku 13.3.2020

- krematorium - smuteční obřady zůstávají v režimu předchozích opatření (do 100 osob).

2) Městská knihovna

- s účinností od pátku 13.3.2020 uzavřena.

3) Základní školy

- s účinností od pátku 13.3.2020 bude uzavřen provoz sportovišť s výjimkou venkovních hřišť. Případný zájem je nutné dohodnout s vedením škol.

- školní jídelny – provoz zůstává ve stávajícím stavu.

Před ukončením mimořádných opatření bude zajištěna a
z rozpočtu města hrazena hygienizace školských zařízení
v souladu s požadavky ředitelů škol.

4) Mateřské školky

– zůstávají ve stávajícím provozu s tím, že bude otevřen maximální počet tříd tak, aby nedocházelo k velké kumulaci dětí ve třídě. Zajistí ředitelka MŠ.
Bude zajištěna průběžná hygienizace MŠ.

5) Městský úřad

– provozní doba zůstává zachována. Úřad je připraven ve zvýšené míře přijímat podněty elektronickou formou.

Nové informace a opatření budou průběžně aktualizovány na webu a FB města. Zároveň doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního zdravotního ústavu.