Pomoc seniorům s nezbytnými nákupy - 16.3.2020

Město Klatovy nabízí prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb zajištění nezbytných nákupů základních potravin a léků seniorům nad 65 let, kteří nemají možnost sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků si nákup obstarat.

Pro tyto potřeby jsou vyčleněny dvě telefonní linky: 376 347 118 a 376 347 101.

Jste-li v situaci, že nutně potřebujete obstarat základní nákup, obraťte se prosím na výše uvedná tel. čísla.