Informace o omezení provozu Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace

V souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka tohoto zařízení Mgr. Jitka Luňáková po dohodě se zřizovatelem rozhodnutí o omezení provozu všech pracovišť Mateřské školy Klatovy, Studentská 601.

S účinností od 19.03. 2020 bude v provozu pouze pracoviště ve Studentské ul. 601 s tím, že docházka bude umožněna jen dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Ostatní pracoviště jsou uzavřené.

V Klatovech 18.03. 2020

Mgr. Rudolf Salvetr - starosta města Klatov
Mgr. Jitka Luňáková - ředitelka Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, p.o.