V době nouzového stavu se lze prokazovat propadlým občanským průkazem nebo pasem - 20.3.2020

- v době nouzového stavu se lze prokazovat občanským průkazem, pasem nebo cestovním dokladem, jehož platnost skončila po 1.3.2020
- obdobně platí výše uvedené pro řidičské průkazy
- není dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu v případě skončení jeho platnosti
Informace v českém znakovém jazyce zde.