KLATOVY A OKOLÍ : ZAHÁJENÍ VÝUKY ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ V KLATOVECH - PONDĚLÍ 11.05.2020

Czech • Deutsch • English

Zahájení výuky žáků 9. ročníků v Klatovech - pondělí 11.05.2020

Výuka bude zaměřena na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ.
Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny denně dle časového rozpisu stanoveného řediteli škol.
Školní stravování žáků bude zajištěno v souladu s hygienickými předpisy.