KLATOVY A OKOLÍ : INFORMACE O UZAVÍRCE SILNICE I/27 V OBCI DEHTÍN

Czech • Deutsch • English

Informace o uzavírce silnice I/27 v obci Dehtín

Z důvodu realizace stavebních prací – oprava železničního mostu v rámci akce „Oprava železničního mostu v km 56,688 trati Plzeň – Klatovy“ bude omezen provoz na silnici I/27 v obci Dehtín

1. úplná uzavírka - v době od 15.05.2020 do 11.06.2020

Objízdná trasa:

  • směr Klatovy – Točník - Dehtín: od křiž. silnice I/27 a silnice III/11766 Klatovy - po silnici III/11766 směr Točník - po křiž. silnice III/11766 s III/11767 směr Dehtín a dále po silnici I/27
  • směr Přeštice – Švihov – Výrov – Dehtín - Klatovy: od křiž. silnice I/27 a silnice II/184 - po silnici II/184 směr Výrov – od křiž. silnice II/184 s III/1842 – dále po silnici II/1842 směr Dehtín – Klatovy.

2. částečná uzavírka – v době od 12.06.2020 do 18.06.2020

Objízdná trasa:

  • z Klatov směr Dehtín na křiž se sil. III/11766 odbočit na sil. III/11766 a po této až do obce Točník na křiž se sil. III/11767 a po té pokračovat do obce Dehtín zpět na sil. I/27 po zbylé části vozovky silnice I/27