Obnovení provozu ZŠ pro žáky 2. stupně

V pondělí 8.6.2020 bude obnoven provoz ZŠ pro žáky
2. stupně. Sledujte prosím webové stránky jednotlivých škol, kde nejpozději ve středu 3.6. 2020 naleznete informace o organizačním zajištění výchovně vzdělávacího procesu jednotlivých ZŠ.

Webové stránky klatovských základních škol:
https://www.klatovynet.cz/zstolsteho
https://www.maszskt.cz
https://www.zscapkova.cz
http://www.zsklatovyplanicka.cz