Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Obnova Křížové cesty

Proběhla v období 02-05/2020.

Bylo opraveno stávající oplocení s ocelovou výplní, cihelnými sloupky a kamennou podezdívkou. Po levé straně cesty vystavěno nové oplocení, stejné konstrukce jako stávající. Podesty mezi schodišti byly zpevněny „štěrkovým trávníkem“. Jednotlivé schodišťové stupně byly vyjmuty, očištěny a znovu usazeny. Bylo provedeno očištění kamenných zastavení. Obnova cesty navazovala na dokončenou revitalizaci aleje v roce 2018.

Dodavatel: FINAL KOM s.r.o.