Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Plavecký bazén Klatovy - oprava vstupní haly, šaten a hygienických zařízení - II. a III. etapa

Ve II. a III. etapě je realizována výměna obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, stropních podhledů vč. svítidel v šatnách, umývárnách, hygienických zařízeních (muži, výcviky škol), vstupní hale a bufetu. Dále je součástí akce dodávka: nové šatní skříňky, převlékací kabiny, prosklená stěna zádveří, nová recepce, informační systém. Budou kompletně vyměněny rozvody ZTI, elektroinstalace, VZT. Oprava navazuje na I. etapu, dokončenou v roce 2019, zahrnující ženskou část šaten, umýváren a hygienických zařízení.

Dodavatel: STAFIKO stav s.r.o.