Z cyklu "Investiční akce města Klatov v roce 2020" - Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou - 2. etapa

Město má vypracovaný projekt regenerace PS pod Hůrkou z roku 2012, rozdělený do 10 etap. V roce 2016 byla realizována 1. část I. etapy - Prusíkova ulice. V roce 2018 byla realizována 2. část I. etapy - okolí Prusíkovy ulice.

Od 03/2020 probíhá realizace II. etapy v okolí ul. Krátké a Prusíkovy – pod „Spartou“, kde vznikne parkoviště pro 64 aut. Dojde k rekonstrukci chodníků, komunikací, zpevněných ploch, např. pro kontejnery, upraveno bude odvodnění a dojde k celkové obnově veřejného osvětlení.

Dodavatel: Silnice Klatovy a.s.