Slavnostní otevření zrealizovaných protipovodňových opatření - poldru v Lubech za bytovkami