Možnost zajištění nezbytného nákupu potravin a léků

Město Klatovy v souvislosti s coronavirovou situací informuje seniory o možnosti zajištění nezbytného nákupu potravin a léků prostřednictvím pečovatelské služby Městského ústavu sociálních služeb po dobu nouzového stavu. Senioři se v případě potřeby mohou obracet v pondělí až pátek, v době mezi 8.00 až 14.00 hodin na tel. linky 376 347 118 nebo 376 347 101. Úhrada za službu běžného nákupu a donášky léků činí 130,- Kč za hodinu (účtuje se skutečně strávený čas k zajištění uvedené služby).