Den boje za svobodu a demokracii

17.11.1939
17.11.1989
Den boje za svobodu a demokracii
Listopadové události jsou symbolem odporu proti nesvobodné společnosti. U budovy klatovského divadla, kde jsme se začali v r. 1989 scházet, můžete položit květinu či zapálit svíčku v tento den v 17:00 hodin.
Vedení města si zde připomene statečnost studentů i široké veřejnosti.