Odbor rozvoje města (ORM)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru:

Ing. Daniela Pleskotová 

Kontakty:

Běloušková Martina
administrativa odboru
376 347 238
mbelouskova@mukt.cz
Bohůnková Pavlína Ing.
správa majetku
376 347 249
pbohunkova@mukt.cz
Černík Luděk
investiční výstavba
376 347 237
lcernik@mukt.cz
Hilscher Pavla Bc.
dotace, veřejné zakázky
376 347 313
philscher@mukt.cz
Vitáková Klára Mgr. dotace 376 347 314
kvitakova@mukt.cz
Klemsová Pavla Ing.
správa majetku
376 347 261
pklemsova@mukt.cz
Suchý Karel
investiční výstavba
376 347 284
ksuchy@mukt.cz
Kučera Jiří Ing.
investiční výstavba
376 347 239
jkucera@mukt.cz
Pleskotová Daniela Ing.
vedoucí odboru
376 347 247
dpleskotova@mukt.cz
Strejcová Pavla
dotace
376 347 304
pstrejcova@mukt.cz
Škůrek František Mgr.
správa majetku
376 347 221
fskurek@mukt.cz
Valečková Jana ml.
veřejné zakázky, dotace
376 347 255
javaleckova@mukt.cz
Vítovec Karel Ing.
ved. odd. správy majetku
376 347 303
kvitovec@mukt.cz


Rozsah činnosti:
 • vede evidenci nemovitého majetku města včetně dokumentace k nemovitostem,
 • zajišťuje komplexní majetkoprávní agendu,
 • koordinuje investiční činnosti týkající se záměrů města se záměry správců sítí,
 • spravuje a vede technické digitální mapy města a geografický informační systém včetně spolupráce se správci sítí,
 • shromažďuje žádosti na změny územního plánu města a spolupracuje  s OVÚP na tvorbě, udržování a realizaci těchto změn,
 • zabezpečuje zpracování návrhů koncepčních řešení v hlavních otázkách rozvoje města, projednává spolupráci při realizaci rozvojových programů,
 • spolupracuje s architektem města,
 • zpracovává zásobník investičních akcí včetně  každoroční aktualizace,
 • zajišťuje  stavební dozor investora u investičních akcí města,
 • administruje veřejné zakázky a vede evidenci veřejných zakázek zadávaných městem a řízenými organizacemi,
 • zajišťuje smluvní vztahy na úseku investiční výstavby, územního plánování a  při majetkoprávních úkonech,
 • vede evidenci dotačních programů vyhlašovaných státemkrajemEvropskou unií , zajišťuje metodickou pomoc při administrativě vyřízení žádostí, vede statistiku týkající se dotací a vede statistiku podaných žádostí a poskytnutých dotací za město a řízené organizace,
 • zajišťují vydání veškerých stanovisek týkajících se majetku města za samosprávu obce,
 • spravuje vodohospodářskou infrastrukturu  města ve správě ŠVaK a.s.
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku.
Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT