Smírčí kříž u mezi Lomcem a Luby u Klatov označuje místo dávné vraždy

Středověké právo vycházelo z církevního kanonického práva. Jeho základem byla křesťanská zvěst o ukřižování Ježíše Krista, který právě na kříži zemřel za naše hříchy a tak přinesl oběť nejvyšší. I když se domníváme, jak byl středověk krutý, nebylo tomu tak vždy. Člověk, který z nějakého důvodu spáchal hrdelní zločin, měl možnost přeci jenom popravě uniknout. Musel se ale předem dohodnout s rodinou oběti ve smírčí smlouvě o způsobu odškodnění a na vlastní náklady a sám vytesat do kamene nebo z kamene znamení kříže a umístit jej na místo svého zločinu.

Jedno takové tajemstvím obestřené místo se nachází i v blízkosti Klatov. V archivu muzea se nám podařilo dohledat vyprávění lubských obyvatel, zachycující doposud neznámou pověst.

Kdysi dávno vedla z Bavor kupecká cesta, která procházela Lomcem do Lub u Klatov a dále pak do vnitrozemí Čech. Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam byla podle dávných pramenů prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce – pohůnka, a to kvůli většímu rozpíčku (rozpíček - dnešní rozpek nebo placka). Muselo to být ale dávno, ještě před husitskou dobou.

Kříž je již značně omšelý, což dokládá jeho stáří. Na straně k bývalé cestě je vytesáno znamení kříže, nikoliv meče a na zadní straně je číslice 22.

Až někdy půjdete procházkou touto silnicí a uvidíte to místo s křížem, vzpomeňte na toho nešťastného chlapce i kočího.

Děkujeme panu Janu Jirákovi z Vlastivědného muzea JUDr. Karla Hostaše za laskavou pomoc s vyhledáním archivních materiálů - vyprávění lubských obyvatel.

Text a foto: Jiří Strašek, ŠumavaNet.CZ


Mapa