Z Klatov po stopách zašlé slávy středověkých hradů

Klatovy - Výrov - Kokšín - Švihov - Vosí - Točník - Klatovy
Délka: cca 26 km

Z Klatov vyjdete po červené turistické značce podél Drnového potoka směrem k průmyslové zóně Pod borem. Zde opustíte asfaltovou silnici a  vydáte se  do  kopce (převýšení 60  m)  po  lesní cestě do  Sekrýtu a kolem zříceniny Komošín sejdete do Výrova. Odtud vás povede červená znaka necelý kilometr po asfaltové silnici, z níž pak odbočíte doleva k bývalému Kokšínskému hrádku. Poté projdete údolím Úhlavy do Švihova, kde vás modrá turistická značka přivede až k známému vodnímu hradu. Od hradu se vydáte zpět po modré trase, vrátíte se k železniční stanici, kde modrá značka odboču- je doleva přes trať směrem na Vosí. Cesta vede do kopce kolem Kamýcké skály (převýšení  140 m), za obcí Vosí sestupuje  kolem vícenického  rybníka do Točníka. Zde opustíte turistické značení a dojdete po asfaltové silnici k dvěma čerpacím stanicím na okraji Klatov a odtud do města.

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené a modré turistické stezce (převážně lesní cesty a místní komunikace), poslední úsek (Točník - Klatovy) po silnici III. třídy (pozor na provoz kamionů).

Poznámka: trasu je možné také rozdělit a zkombinovat s jízdou vlakem do / ze Švihova (trať č. 183 Klatovy - Plzeň).

Zajímavosti v okolí trasy:

Komošín: zřícenina hrádku ze 14. stol., opuštěného 1510, dnes v areálu rekreační chalupy.

Kokšínský hrádek: zbytky strážního  hradu nad řekou Úhlavou  (kolem roku 1500), kdysi součást obranného systému hradu Švihov.

Švihov: jeden z nejvýznamnějších českých pozdně gotických vodních hradů se zbytky středověkého opevnění a vodních příkopů (možnost prohlídky).

Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy