Z Klatov přes Drslavice a Dolany do Klatov - malý okruh s velkým výhledem

Klatovy - Beňovy - Tupadly - Drslavice - Řakom - Dolany - Svrčovec - Klatovy
Délka: cca 19 km

Podrobný popis: Z Klatov vyjedete po cyklostezce kolem plaveckého bazénu, v Tajanově pokračujete stále rovně (cyklotrasa č. 305) a mírné stoupání vás při- vede do obce Tupadly. Za ní přichází prudší stoupání do obce Drslavice, kde odbočíte doprava (cyklotrasa č. 2099) a po průjezdu obcí se dostanete až na kopec, odkud uvidíte jako na dlani hrad Švihov a celé okolí. Následuje prudší sjezd přes obec Řakom až do Dolan, kde se na křižovatce dáte doprava a pojedete po silnici do obce Svrčovec a odtud po značené cyklotrase č. 38 zpět do Tajanova a do Klatov.

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.

Zajímavosti v okolí trasy:

Řakom: Pravěké hradiště z doby neolitu sloužící jako útočiště v době ohrožení (západně od vsi)

Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy