Z Klatov za historickým trojlístkem (vodní hrad, šlechtické sídlo a lidová architektura)

Klatovy - Točník - Dehtín - Malechov - Švihov - Chlumská - Chudenice - Lučice - Balkovy - Dolany - Svrčovec - Klatovy
Délka: cca 39 km

Z Klatov se vydáte po výpadovce na Plzeň, před čerpací stanicí OMV ale odbočíte doprava na Točník a Dehtín. Zde se dáte doleva (podje- dete železniční viadukt) a po 50 m hned odbočíte doprava. Projedete obcí směrem na Výrov a Malechov. Zde se dáte doprava a podél řeky pojedete až do Švihova. Ze Švihova pojedete do kopce po cyklostezce č. 2042 do Chlumské a Chudenic. Poté, co projedete obcí, odbočíte doprava (stále trasa č. 2042) a po 1 km se dostanete k zámku Lázeň. Po stejné silnici se dostanete do Lučice, kde odbočíte doleva a pojedete do obce Slatina. Zde se napojíte na cyklostezku č. 2099, která vás přes Balkovy přivede až do Dolan. Zde odbočíte na návsi vpravo a pojedete po silnici do obce Svrčovec. Odtud po značené cyklotrase č. 38 do Tajanova a do Klatov.

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.

Zajímavosti v okolí trasy:

Švihov: jeden z nejvýznamnějších českých pozdně gotických vodních hradů se zbytky středověkého opevnění a vodních příkopů (možnost prohlídky). Chudenice: od 13. stol. sídlo šlechtického rodu Černínů, dnes reprezentované budovou tzv. Starého zámku (možnost prohlídky).
Zámek Lázeň: empírový zámek obklopený rozlehlým anglickým parkem, v jehož části vzniklo v roce 1841 arboretum s názvem Americká zahrada (dnes slouží jako hotel).
Lučice: vesnice s výjimečnou lidovou architekturou, roubený statek čp. 2 (z 1. poloviny 17. století) patří k nejstarším v Čechách se zachovalým dymným otvorem.
Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy