Z Klatov za romantikou do Žinkov

Klatovy - Ostřetice - Petrovičky - Petrovice - Žinkovy - Radkovice - Měčín - Předslav - Točník - Klatovy
Délka: cca 42 km

Z Klatov vyjedete po silnici č. 191 směrem na Ostřetice a mírným stoupáním a klesáním pokračujete dále až do Petroviček. Odsud pokračujete stále mírně do kopce po hlavní silnici do Petrovic. Za touto obcí je připraveno prudší stoupání, které vás posléze odmění krásným sjezdem až před Žinkovy. Zde, na křižovatce Žinkovy - Plánice, se dáte rovně a projedete starou alejí a po mostě přes rybník až k žinkovskému zámku. Z Žinkov se vydáte do celkem prudkého kopce po cyklostezce č. 2042 do Radkovic. Zde dosáhnete vrcholu celé trasy a před vámi je již jen pohodlný sjezd do Měčína a odtud do Nedaniček (před obcí opustíte cyklotrasu č. 2042) a Předslavi. Zde odbočíte za obcí doprava na Točník a odtud do Klatov.

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po cyklostezkách a málo frekventovaných silnicích II. třídy.

Zajímavosti v okolí trasy:

Žinkovy: Původně románská vodní tvrz zcela přestavěná na konci 19. stol. na romantický zámek, který byl v meziválečném období v držení průmyslnické rodiny Škodů z Plzně (veřejnosti nepřístupný)
Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy