Pomník obětem 1. světové války, Klatovy

Pomník je umístěn v sadech Pod Valy (sady pod Černou věží) a je věnován všem 314 obětem světové války, kteří bojovali jak na straně Rakouska-Uherska, tak i legionářů. Připomíná významné události spojené se vznikem Československé republiky, vzdává hold hrdinům a evokuje vzpomínku na jejich životní příběhy.

Pět metrů vysoký obelisk má půdorys rovnostranného trojúhelníku, v horní části je seříznutý – a zde je vybarvena česká (československá) vlajka. K obelisku už tedy není třeba stožár s vlajkou.

Kromě vzpomínky na padlé Klatovany je pomník i připomenutím vzniku samostatné republiky.

Obelisk je dílem známého klatovského sochaře Václava Fialy, jehož návrh zvítězil v architektonické soutěži. Odborná komise vybírala z více než 30 návrhů. Podoba je podle sochaře dána tím, že Klatovy jsou díky svým věžím vertikální město.

Město Klatovy pomník odhalilo v roce 2018 u příležitosti 100 let vzniku samostatného státu.

Původní pomník obětem 1. světové války byl odhalen 28. října 1922 a stával nedaleko klatovského parku (Mercandinových sadů) v místě dnešního kruhového objezdu. V roce 1940 byl na příkaz okupačních úřadů zbourán. Několik jeho fragmentů je uloženo v klatovském muzeu.

(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Mapa