Balbín, Bohuslav

Balbín, Bohuslav

3.12. 1621 – 28.11. 1688

 

český historik; člen jezuitského řádu. Historický materiál, shromažďovaný původně za účelem hagiografickým a genealogickým, zpracoval v latinských dílech (Výtah z českých dějin, Historické rozmanitosti Království českého). Výrazem Balbínova vlastenectví, které jej přivedlo až k rozporu s oficiální jezuitskou ideologií, je proslulá Obrana jazyka slovanského, zvláště českého, vydaná až 1775; stala se vzorem obrozeneckých obran českého jazyka.

 

V Klatovech pobýval dvakrát, a to v letech 1663 – 1666 a 1672 – 1673.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz