Dienzenhofer, Kilián Ignác

Dienzenhofer, Kilián Ignác

1. 9. 1689 – 18. 12. 1751

nejvýznamnější český architekt a stavitel baroka; syn  a následník Kryštofa D. Navštěvoval gymnázium malostranských jezuitů, studoval filozofii a matematiku na pražské univerzitě. Roku 1708 poslán otcem studijně do Rakouska, kde ve Vídni poznal L. von Hildebrandta. Až do 20. let pod vlivem vídeňského baroka, pak navazuje na tradici českého pohybového baroka, reprezentovaného jeho otcem a J. Santinim-Aüchlem; akceptoval zároveň principy G. Guariniho a F. Borrominiho. V pozdním díle dochází k určitému uklidnění, tvarosloví se mění pod vlivem rokokového názoru, což je patrné především u staveb společných se zetěm A. Luragem. Stavěl mj. 1717-20 vilu „Ameriku“, 1720-28 kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech, 1725-28 vilu Portheimku na Smíchově, 1725-31 kostel sv. Bartoloměje v Praze, 1726-38 klášter v Broumově, 1729-34 kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce v Praze, 1730-37 Invalidovnu v Karlíně, 1732-37 kostel sv. Mikuláše na Starém Městě, 1733-38 kostel v Nepomuku, 1734-43 klášter voršilek v Kutné Hoře, 1737-53 závěr sv. Mikuláše na Malé Straně, 1739-51 konvent v Břevnově, 1739-51 palác Sylva-Taroucca v Praze, 1747-52 kostel ve Zlonicích.

V letech 1717 – 1726 postavil v Nicově u Plánice výraznou krajinnou dominantu, kostel Narození Panny Marie. Jeho prací je také polygonální márnice v areálu místního hřbitova. Za působení K. I. Dinzenhofera byly zrealizovány čelní vstupní portály chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Dle jeho plánů byl kolem roku 1755 přestavěn kostel sv. Blažeje s farou v Plánici.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz