Fanta, Josef

Fanta, Josef

7. 12. 1856 – 20. 6. 1954

 

český architekt a návrhář nábytku. Studoval na české technice v Praze. Pracoval v ateliéru J. Zítka, od roku 1881 asistent u J. Schulze na české technice; v letech 1909-22 profesor ČVUT. Od r. 1918 člen České akademie věd a umění. Spoluautor Hlávkových domů a Wiehlova domu v Praze, autor domu Hlahol v Praze (1905), Hlavního nádraží (1900-09), Hlávkovy koleje, hostince U Vejvodů, vily v Poděbradech, Mohyly míru u Slavkova (1910-11), budovy bývalého ministerstva obchodu v Praze (1932). Představitel novorenesance a secese, které zůstal anachronicky věrný i ve 20. letech. Zabýval se též rekonstrukcí památek (kostel sv. Václava na Zderaze a Slavína na Vyšehradě v Praze) a organizační činností (Národopisná výstava 1895 v Praze). Autor knihy O svérázu krojovém a bytovém (1895).

 

Autor a projektant přestavby arciděkanského chrámu v Klatovech v letech 1899 – 1908. Po požáru krovu klatovské radnice v roce 1925 ji přestavěl, zvýšil o jedno patro se štíty a upravil v novorenesančním stylu.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz