Hammerschmidt, Jan Florián

Hammerschmidt, Jan Florián

4. 5. 1652 - 4. 1. 1735

 

český historik a básník; katolický teolog. Těžištěm jeho tvorby jsou spisy historické, zejména topograficko-hagiografické (Prodromus gloriae Pragensis - Posel slávy Prahy); autor několika básnických skladeb, které se těšily značné oblibě (Allegoria. Proteus felicitatis et miseriae čechicae - Alegorie. Proměnlivost českého štěstí a bídy).

 

Studoval v Klatovech, v letech 1695 – 1696 zde byl děkanem. V roce 1699 sepsal Historii Klatovskou, čtyřsetstránkové dílo zaplněné hájkovským fantazírováním.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz