Prášek, Justin Václav

Prášek, Justin Václav

7. 8. 1853 – 23.12. 1924

 

český historik, klasický filolog a orientalista. Po studiích na pražské universitě působil jako středoškolský profesor v Pardubicích, Klatovech, Kolíně a Praze. Zvláštní badatelskou a popularizační  pozornost věnoval dějinám antického Řecka a starověké Přední Asie. Největší vědeckou hodnotu má jeho německy psané dílo Geschichte der Meder und Persen (1900-01). Zabýval se též regionální historií Brandýsa nad Labem (Brandejs nad Labem, město, panství i okres, 1907) a Turnova. Autor řady středoškolských učebnic.

Text : Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, www.muzeum.klatovynet.cz