Pouť Klatovy – Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské

Obraz Matky Boží, která chová na klíně malého Ježíše, má původ v severní Itálii nedaleko jezera Lago Maggiore v údolí Vegezzo. Nevěřící muž jménem Jan Zukkone po urážkách Panny Marie hodil kámen na obraz a zasáhl čelo Matky Boži. Po úderu čelo 18 dnů krvácelo.

Současně s postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií, jedna z nich se dostala do Klatov kolem r. 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který šel za prací a usadil se zde. V Klatovech se oženil. Manželé adoptovali dceru, která se jmenovala Anna Rýmerová. Ta se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera. Koupili si domek, který stál v místě dnešní kaple „Chaloupky". Při modlitbách u obrazu spatřil Ondřej Hiršberger 8. července 1685 krůpěje krve, prýštící z rány na čele.

Obraz byl po důkladných šetřeních a po vyslechnutí velkého množství svědků instalován na hlavni oltář děkanského kostela. Umístění předcházel dle velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.