Historie Klatov - významná data

2. polovina 12. století

Při obchodní stezce mezi Bavorskem a Starým Plzencem zakládají kupci ves jménem Klatova.
Ves se rozkládala se mezi úpatím Křesťanského vršku a svahem dnešního hřbitova (který se polohou shoduje s tehdejším hřbitovem). Osídlení vesnice je slovanské.

Kolem roku 1260

Český král Přemysl Otakar II v době vleklých sporů o Sušicko s bavorským vévodou zakládá na zalesněném svahu jižně od vsi Klatova královské město Klatovy. Němečtí osadníci budují ze dřeva město obehnané kamenným hrazením, půdorys vnitřního města je v podstatě shodný se současným. Z trhové vsi Klatova se stává jedno z předměstí.

1414

Papež Jan XXIII uvalil na Klatovy klatbu kvůli popravě dominikánského mnicha davem rozhořčených občanů (není známo jakého deliktu se mnich dopustil).

Roste chudoba na předměstích a bohatství ve městě.

1419

Husitští stoupenci v Klatovech rozbořili klášter dominikánů.
Z obavy před husitskými bouřemi němečtí měšťané na trvalo opouštějí město.
Z Klatov se stává pevná husitská pevnost, opora táborsko-sirotčího svazu.

1648

Klatovy vydrancovány švédským vojskem

8.července 1685

Zázrak - obraz Panny Marie roní krev a uzdravuje nemocné .
Obraz byl přemístěn z domu Ondřeje a Anny Hisperkových (dnešní kaple Panny Marie u letního kina) na oltář děkanského kostela. Tisíce přicházejících poutníků se stávají zdrojem rozkvětu města.

1749

Marie Terezie ustanovuje Klatovy krajským městem ( zrušeno 1849 )

1762

V Klatovech se usazuje první stálá vojenská posádka - Kolowratův dragounský pluk.

1813

Baron Volšanský přiváží z francouzského města Nansy semena karafiátů, jejich celoevropská sláva přichází až koncem století.

1870

Vichřice srazila báň Černé věže. Dodnes je před radnicí bílou mozaikou v dlažbě znázorněno místo dopadu.

6.října 1876

První vlak z Plzně do Klatov.

1914 - 1918

Mnoho Klatovanů bojuje ve válce, mnozí v legiích u Zborova, Arasu,…

1948 - 1989

Imperialisté cení zuby na hranicích.
Narozdíl od ostatních měst Klatovy musí ještě radostněji kráčet vstříc revolučním zítřkům.
Žije se zde lépe, vpravdě radostněji.

Zpracoval : www.sumavanet.cz (hp)

Každému zájemci o historii Klatov vřele doporučuji knihu :
Weinmann, Jiří : Zajímavosti z historie Klatov od založení města až do konce roku 1939. Klatovy, 1997.
Tato kniha byla jedním z hlavních pramenů výše uvedeného 'historického' přehledu.