Klatovské nádraží

Zavedení železnice do města v druhé polovině 19. století bylo pro klatovské měšťany prestižní záležitostí, o kterou velmi usilovali. Jejich záměr podpořil říšský sněm ve Vídni, a tak se mohlo v roce 1875 začít stavět. Pokládání kolejí proběhlo velmi rychle, neboť první vlak přijel do Klatov již 21. července 1876. S výstavbou železnice vznikla i nádražní budova, která byla zcela zničena koncem 2. světové války. Na jejím místě bylo později vybudováno nové nádraží, které zde můžeme vidět dodnes.

Původní budova klatovského nádraží krátce po svém postavení. V dálce za nádražím můžeme spatřit siluetu města. Povšimněte si, jaká vzdálenost tehdy dělila železniční zastávku od obytné zástavby, ke které v té době vedla jen blátivá cesta.

Klatovské nádraží v dalších letech za Rakouska - Uherska. Hlavní budova prodělala za několik desítek let od svého vzniku několik změn. Povšimněte si modernizace komínů a rozšíření o malé přístavby po stranách.

Fotografie nás zavádí do 30. let 20. století. Budova měla krytý peron a uvnitř se nacházel velký vestibul, restaurace a čekárny II. a III. třídy. V popředí stojí zaměstnanci dráhy a náhodní cestující čekající na vlak, kteří zapózovali autorovi fotografie.

Roztrhané koleje, zbytky vlaku, suť a zničené budovy dokumentují konec starého nádraží, které padlo za oběť náletu Američanů na německý vlak, převážející munici 20. dubna 1945.

Vybuchující náboje zničily skladiště uhlí firem pánů Neužila, Nováka a Klementa. Budova starého nádraží byla zcela zničena a musela být stržena.

A takhle vypadá nádraží nyní. Velikost nádraží mohou Klatovům závidět i větší města ...


Historický text a foto : Nakladatelství Arkáda Klatovy, ukázka z knihy KLATOVY, město v proměnách času.